Cd Subliminal zikrullah

Bahasa Alquran merupakan bahasa antarabangsa bagi penduduk di langit dan bumi, penduduk di Dunia dan di Akhirat, Penduduk yang ghaib dan Zahir. Bahasa alquran merupakan bahasa yang boleh di fahami oleh semua benda. Benda mati dan juga benda hidup, benda yang jauh maupun benda yang dekat. Benda yang ada dan benda yang tiada.

Bahasa Al Quran merupakan bahasa subliminal yang boleh difahami oleh semua manusia dan juga haiwan, manusia yang hidup dan juga manusia yang telah mati. Mesej yang di sampaikan oleh Al Quran boleh di terima oleh semua jenis minda baik minda sedar maupun minda bawah sedar.


Itulah kalimah sakti yang membuat seluruh isi dunia tunduk dibawah kekuasaannya, baik secara sedar maupun bawah sedar. Melampaui sempadan agama,bangsa dan Negara. Bagi mereka yang buta hatinya tidak dapat melihat betapa hebatnya kalimah yang telah saya sebutkan di atas.


Persoalannya pernahkan kalimah ini menjadi sebuah kalimah sakti yang menguruskan “dunia kehidupan harian” anda?. Kuasailah dunia bawah sedar anda agar sentiasa patuh dan tunduk dibawah pengaruh kalimah mulia, yang mempunyai kekuatan yg sangat luar biasa ini. Dalam menyelamatkan kehidupan kewangan, kerohanian dan hubungan kekeluargaan anda. Semua manusia, haiwan dan benda.


Kita sedia maklum bahawa semua manusia, haiwan, langit, bumi, bulan, matahari, bintang,organ dan sel mendengdangkan irama kalimah tauhid yang sama. Hanyalah kesedaran manusia tidak dapat menyedari hakikat kenyataan bahkan melarikan diri dari menerima kenyataan bahawa kalimah sakti ini merupakan kalimah kehidupan bagi semua perkara.

Kami hanya ingin berbagi pengalaman kerohanian kepada anda semua, bahawa pengalaman “malam pengantin” berzikir dengan kalimah ini sangat indah. Masukan kalimah ini kedalam sanubari anda agar tidak ada pengurusan jiwa yang tebaik selain dari “laailahaillaallah”.


CD subliminal ini membantu anda agar seluruh tubuh badan anda di suntik dengan “ubat kalimah” pada segenap penjuru minda sedar dan minda bawah sedar serta minda super Sedar yang menjadi nadi dan kekuatan dalam diri anda untuk mengambil sebuah keputusan. Kuasa mengambil keputusan dikuasai oleh Allah, tidak ada keputusan yang paling tepat selain dari keputusan Allah.


Apapun keputusan yang anda lakukan TIDAK ADA KEPUTUSAN YANG PALING BIJAK SELAIN ALLAH.

Tidak ada tindakan yang tepat selain Allah.

Tidak ada hubungan kekeluagaan yang baik selain Allah.

Tidak Ada perniagaan yang terbaik selain Allah.

Hidup dan mati mu kerana Allah.


Perkara ini akan terjadi apabila kehidupan anda di limpahi dengan energy kalimah sakti ini dan energy inilah yang “mendesak” anda untuk bertindak. CD subliminal ini hanyalah sebuah saranan untuk membuka gerbang alam sedar dan bawah sedar anda.


Fadhilat Berzikir

Hafiz ibnu Qaiyim R.A. adalah seorang ulama hadis yang termashur, di dalam
risalah Al-Wabil beliau menggariskan beberapa kelebihan berzikir antaranya:

* Zikir menjauhkan syaitan dan melemahkan kekuatanny

* Zikir menyebabkan Allah redha

* zikir menjauhkan dukacita daripada hati manusia

* zikir menggembirakan hati

* zikir menguatkan badan dan menyeronokan sanubari

* zikir memurahkan rezeki

* zikir adalah sinaran hati dan muka

* zikir adalah membawa orang yang berzikir itu kepada kehebatan dan
kegagahan yakni dengan memandang wajahnya seseorang merasa gentar

* zikir melahirkan cinta sejati kepada Allah kerana cinta itulah roh
islam, jiwa agama, dan sumber kejayaan dan kebahagiaan. Zikrullah itu
merupakan pintu cinta Ilahi.

* zikir adalah mendatangkan hakikat Muraqabah dan Muraqabah itu
membawa seseorang kepada martabat ihsan. Dengan adanya martabat ihsan maka
manusia dapat beribadat kepada Allah dalam keadaan yang seolah-olah ia melihatNya

* Zikir membawa seseorang kepada penyerahan diri dengan
sebulat-bulatnya kepada Allah. Dengan ini lama kelamaan maka setiap urusan
dan dalam setiap keadaan Allah menjadi pelindung dan pembantu baginya.

* Zikir adalah membawa seseorang kepada Takarrub (mendekatkan diri)
kepada Allah. Jika zikir itu bertambah banyak maka dengan sendirinya ia
bertambah dekat kepada Allah dan semakin bertambah lalai daripada berzikir
maka dengan sendirinya ia bertambah jauh dari Allah.

* Zikir adalah membuka pintu makrifat Allah

* Zikir melahirkan keagungan dan kehebatan Allah dan semangat
merapatkan diri kepada Allah.

* Zikir adalah menyebabkan Allah ingat kepada seseorang yang ingat
kepadanya seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran (surah Al Baqarah 151)
"Fazkuruunii azkurkum"
ertinya
"kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya Aku ingat pula kepada
mu".


Amalkan Zikir ini 300x Pagi dan Petang dengarkan Subliminal ini diwaktu anda mula masuk tidur. Walaupun anda memasuki wilayah Delta zikir tersebut merangsangkan minda bawah sedar anda. Anda bangun dengan penuh semangat baru.


Bagai mana Cd Subliminal zikrullah ini bekerja


Subliminal merupakan bahasa atau saranan yang diberi pada jarak dan kelajuan tertentu mula digunakan buat pertama kalinya pada tahun 1957 oleh james Vicary dalam iklan coca-cola selama 6 minggu. Hasilnya penjualan popcorn meningkat 18.1% dan coca cola meningkat sebanyak 57.7% di New Jersey.Teknologi subliminal sangat berkesan untuk memanipulasi minda manusia kearah kebaikan maupun untuk kejahatan. Pernah di gunakan dalam pilihan raya di Amarika Syarikat .


Malaysia cuba menggunakan kaedah Sub liminal ini dalam kempen pilihan Raya tetapi gagal kerana teknik yang digunakan oleh media eletronik hanya menjurus kepada minda sedar sahaja. Hasilnya BN mengalami kekalahan yang teruk. Minda sedar tidak di reka untuk manjalankan tindakan, saranan yang diberi kepada minda sedar justeru akan menggagalkan mereka.


Inilah pekara berlaku dalam kehidupan kita seharian, setiap hari kita berzikir, zikir kita tidak memberi bekas kepada minda bawah sedar kita untuk bertindak. maka kita gagal mempertahankan zikir kita dalam tindakan seharian kita. Maka sebab itu Allah maha kuasa memcipta masa tertentu untuk zikir dan solat. Apa yang Allah ciptakan baru di sedari 1957 oleh james Vicary. Maka saya buat kesimpulan James Vicary hanyalah meniru teknologi yang di gunakan oleh Allah dalam mencetak blue Print pada DNA Manusia.Dengan kelajuan 3/1000 per saat minda sedar tidak dapat mengesan apa mesej yang di sampaikan kepada minda bawah sedar manusia, tetapi minda bawah sedar manusia dapat menerima maklumat tersebut dengan jelas. Dengan kemampuan 88% tindakan manusia berdasarkan maklumat yang diisi pada minda bawah sedar. Maka kami di menjaro menggunakan teknologi subliminal Zikirullah untuk installkan "kalimah lailahaillah" kedalam minda bawah sedar anda sama ada minda sedar anda setuju atau tidak. Kalimah ini akan 18.10% hingga 57.7% di "pahat" kedalam minda bawah sedar anda.


Maka secara sedar atau bawah sedar anda "DI PAHAT" untuk tunduk dibawah kekuasaan Lailahailallah. Sebab Cd Subliminal ini direka untuk membawa minda anda pada gelombang Alpha Theta, dikala itu minda bawah sedar akan terbuka . Apabila minda bawah sedar terbuka kalimah tersebut akan di install tanpa anda sedar dan mengetahuinya.


Manfaatnya hanya untuk merangsang minda bukan untuk menjadi syarat utama.


MERANGSANG MINDA AGAR TIDAK MENGHAMPIRI ZINA

MERANGSANG MINDA AGAR TIDAK MELENGAHKAN SOLAT

MERANGSANG MINDA AGAR TIDAK MELAKUKAN PERKARA PERKARA YANG MENJAUHKAN DIRI DARI ALLAH

MERANGSANGKAN MINDA AGAR ADA KEKUATAN MELAKUKAN PERKARA KEBAIKAN

MERANGSANGKAN MINDA AGAR KHUSUK DALAM SOLAT


MASIH BANYAK LAGI MANFAATNYA YANG TIDAK DAPAT SAYA TULIS SATU PERSATU.


Jangan membuang waktu tidur anda begitu sahaja. Gunakan waktu tidur anda untuk merangsang minda dengan kalimah dari subliminal ini. Harga terlalu murah jika di ukur dengan manfaat yang bakal anda perolehi.


Harga 90.00